Ordforklaringer og forkortelser

Her er forklaringer på et lite utvalg av noen vanlige forkortelser og begreper i Internett- og nettverks-sammenheng.

Ett nettabonnement - flere PCer

  1. Ordforklaringer og forkortelser

IP-adresse

En tallkode som identifiserer en datamaskin eller annen enhet på et TCP/IP-nettverk Formatet på en IP-adresse er et 32-bits tall som skrives som fire tall adskilt med punktum. Hvert tall kan ha en verdi mellom 0 og 255. Et eksempel på en IP-adresse er 1.160.10.240

NAT

Dette betyr Network Address Translation – en Internett-standard som gjør at et lokalnett (LAN) kan bruke ett sett IP-adresser for intern trafikk og et annet sett adresser for ekstern trafikk. NAT-enheten er plassert der hvor det lokale nettverket møter Internett, og foretar alle nødvendige adresse-oversettelser.

En NAT-enhet kan være en egen maskin, en tjeneste i operativsystemet eller en del av et program.

Proxy

En proxy er en ‘tjener’ (server) som er plassert mellom et brukerprogram, som for eksempel en nettleser, og en ekte tjener. Proxy’en håndterer alle henvendelsene til de egentlige tjeneren, og undersøker om den selv kan håndtere henvendelsen. Hvis ikke, sender den henvendelsen til den ekte tjeneren.

En proxy kan være en egen datamaskin eller et program som kjører i bakgrunnen sammen med andre programmer.

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol, som tildeler IP-adresser til enhetene på nettverket dynamisk Dette betyr at enhetene aldri har en fast adresse, den opprettes ved tilknytning og frigjøres ved frakobling. Den kan også endres automatisk etter en viss tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette foregår automatisk, og gjør det letter å administrere ett nettverk. De ansvarlige slipper å føre en logg for hvilke adresser som brukes av de forskjellige enhetene, og brukerne slipper å skrive inn lange tallkoder.

DHCP-klientstøtte er innebygget i Windows95/98 og NT, og i alle andre moderne operativsystemer som Unix/Linux, MacOS og BeOS.