Oppsett av minne i Windows

RAM er billig, men løser det alle problemer?

Alle som har en PC hvor de kan høre at hardisken jobber har lagt merke til at den jobber titt og ofte, selv om du ikke lagrer eller kopierer data i øyeblikket. Dette kan skyldes mange ting, en av årsakene er håndtering av virtuelt minne.

De som er opptatt av at maskinen jobber så raskt som mulig, med minst ventetid for brukeren, har ofte fiklet med innstillingene for virtuelt minne for å få opp ytelsen. Men fungerer dette? Er det noe å vinne på å endre standardinstillingene som Windows selv setter?

Hva er virtuelt minne?

Virtuelt minne er ikke minne, det er én eller flere filer på harddiskene som overtar når det ikke er nok ekte minne. De fleste brukere har bare en slik fil, som på Windows-norsk kalles vekslingsfil.

En utbredt oppfatning er at denne vekslefilen skal være så og så stor i forhold til hvor mye minne som er i maskinen, du støter på tall som 1,2 ganger, 1,5 eller 2 ganger RAM-størrelse. Windows selv setter denne størrelsen til å variere dynamisk.

I noen brukermiljøer kan man få inntrykk av at alt fungerer bedre ved å slå av hele denne funksjonen, og bare bruke ekte minne.

Ingen av disse tipsene fungerer for alt og alle, fordi bruksområdet og hvordan man bruker maskinen og programmene varierer sterkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen bruker bare ett eneste program med helt spesielle resurskrav, mens andre bruker en god håndfull av både store og små, krevende og mindre krevende programmer. Dette setter helt forskjellige krav til systemoppsettet, og her gjelder ingen generelle regler.

Oppsett av minne i Windows


Hvordan finner du ut hva som kreves?

Windows setter av minneplass til mange forskjellige prosesser, både i brukerprogrammene og i selve operativsystemet. I tillegg legges store deler av filene som brukes i minnet (caching) for å kunne spare tid neste gang de skal brukes. Hvis du har lastet inn de samme store filene flere ganger har du registrert at det kan være dramatisk forskjell på tiden som brukes den første sammenlignet med neste gang filene lastes inn. 15 sekunder første gang og et halvt sekund neste gang er ikke uvanlig.

Det samme gjelder også med kode og prosesser, det er en stor husholdning som er i gang.

Åpner du kontrollpanelet System, velger Avansert, så Avansert igjen og så klikker på Endre for Virtuelt minne dukker det opp et panel hvor du kan endre oppsettet.

Oppsett av minne i Windows


Her finner du hva som er grenseverdiene for det virtuelle minnet og hva som brukes i øyeblikket. Vi lastet inn en håndfull relativt store programmer og data, og fant at bruken av virtuelt minne var 3,6 GB. Samtidig så vi i Oppgavebehandling som viser oversikten over prosessor og minne at det var 1,8 GB minne i bruk.

Bare denne grove oversikten viser at det ikke er noen fordel å slå av virtuelt minne. Behovet er større enn det ekte minnet og du risikerer heng og kræsj hvis du slår det av. Med mye virtuelt minne kan du også restarte programmer som henger, det blir fort umulig hvis du har knepet inn på dette.

Å slå av virtuelt minne kan fungere hvis man bare kjører et enkelt minneintensivt program, og har slått av omtrent alt annet. Men det er langt fra en vanlig brukssituasjon.

Er det noe å hente på å fikle selv?


Du kan sjekke status i dine typiske arbeidssituasjoner og se hva systemet legger beslag på. Hvis det gjennomgående er vesentlig mindre virtuelt minne i bruk enn Windows forslår kan du knipe inn på diskbruken.

Men normalt er faktisk Windows ganske god til å beregne bruken.

Ønsker du dyptgående informasjon om dette og beslektede temaer, kan du sjekke Mark's Blog.