Foto: BEL
Foto: BELVis mer

On-line videobutikker nærmere enn du tror

Trenger du virkelig 6 Mbit-linjer for å få fullkvalitets TV og video over Internett? Vi har intervjuet utviklingssjefen hos RealNetworks, som mener noe helt annet.

RealVideo har i årevis vært det mest utbredte formatet for videostreaming på Internett. Da RealVideo lå klart i 8. utgave i år, var det tydelig at formatet hadde fått et kraftig løft. Nye funksjoner i videokodeken muliggjorde blant annet krystallklar video i nær-DVD kvalitet selv ved en bithastighet så lav som 750 Kbit pr sekund. Denne bithastigheten er faktisk bare 1/8 av bithastigheten som innholdsleverandører her hjemme opererer med som nødvendig for å se TV i god kvalitet over Internett. Vi har tidligere testet og omtalt RealVideo 8 i denne artikkelen

Nordmann står bak

Nordmannen Karl Olav Lillevold står bak RealVideo 8-formatet. Med flere års erfaring med utvikling av videokodeker hos Intel i Portland, USA, ble han for et år siden ansatt som utviklingssjef hos RealNetworks.

Her hjemme har enorme krav til båndbredde for TV og videooverføring stått sentralt i bredbåndsdebatten.

Innhold med gammel teknologi

- Innholdsleverandører velger en gammel standard for videosignaler, som teknologisk sett er utrangert for lenge siden. Dette går da blant annet på bekostning av komprimeringen, noe som igjen betyr at du må ha raskere aksess for å oppnå jevn videostrøm. Dette er Lillevolds første kommentar til bredbåndsdebatten.

- Problemet er bare at for å oppnå en slik hastighet, er du ikke bare avhengig av å ha raske linjer; innholdet som du ønsker å motta må ligge svært nært din tilknytning til nettet, sier Lillevold.

Flaskehalser over alt


- Hvis du vil velge innhold fra perifere leverandører, vil begrensninger i infrastrukturen gjøre at du i praksis sjelden vil nå overføringshastigheter på mer enn 300 Kbps, uansett hvor rask tilkobling du har. Dette jobbes det selvsagt med over alt, men i overskuelig framtid vil 6 Mbit eller høyere hastigheter være rene luftslott, sier Lillevold videre. Men selv 300 Kbps vil i mange tilfeller gi deg VHS-kvalitet ved bruk av RealVideo-formatet.

- RealVideo er mer enn bare videofiler som streames over nettet. Formatet egner seg også for direktesendinger. Dersom utstyret er kraftig nok, er det ingenting i veien for å oppnå nær DVD-kvalitet også her, sier Lillevold.

Men hvorfor velger da innholdsleverandører å basere seg på MPEG-2 og andre formater som krever mange ganger så stor båndbredde? Lillevold mener grunnen er enkel. Istedenfor å velge et proprietært format som RealVideo, går de for en allmenn ”standard” for å være sikre på at målgruppene vil være i stand til å dekode sendingene.

Da kan du selvsagt spørre om ikke innholdsleverandørene setter store begrensninger for sine egne muligheter, siden de satser på teknologi som krever så korte avstander.

On-line videobutikker like om hjørnet

Og det er med dette i tankene RealNetworks nå ser mulighetene. Selv om ingen tilbyr innhold i 750 Kbps pr i dag, så er veien kort til at storparten av infrastrukturen på nettet klarer å håndtere denne bithastigheten. I neste omgang vil du derfor kunne sitte i din egen stue og velge hvilken som helst innholdsleverandør for TV og video – over hele kloden. Og Lillevold kan bekrefte at RealNetworks har store ting på gang; blant annet vil du snart få muligheten til å laste ned hele spillefilmer i Real-format.

Tenk deg for eksempel at du leier filmen din fra en videobutikk i Los Angeles, eller Tokyo for den saks skyld. Eller at du ser på TV-kanaler fra hele verden istedenfor bare å kunne velge mellom de kanalene som allerede inngår i din kabel-TV avtale!

Skal ikke kunne kopieres

Lillevold bekrefter at RealNetworks tar sikkerhetsaspektet alvorlig. Den komprimeringen som RealVideo tilbyr, åpner en ny verden for piratene. Med den nye komprimeringen vil spillefilmer i DVD-kvalitet få plass på en brent CD-plate. Det jobbes derfor intenst med gode løsninger for DRM (Digital Rights Management) hos RealNetworks, som blant annet skal sikre at materialet ikke kan kopieres.

- RealNetworks vil i første omgang samarbeide med aktuelle aktører for snart å kunne tilby videofilmer for nedlasting. Når infrastrukturen er god nok, vil du også kunne få både direktesendinger og annet materiale streamet direkte hjem til deg. Det vil komme mye annet spennende fra RealNetworks ut over høsten, men det er begrenset hvor mye jeg kan fortelle om dette nå. Men at det vil få folk til å ønske raskere Internett, er i alle fall helt sikkert, avslutter han.

Du kan lese mer om RealVideo 8 på RealNetworks hjemmesider