Og dette sa du OK til?

TIPS! Les alltid gjennom HELE lisensavtalen før du installerer noe som helst :)