Ny standard gir raskere harddisker

Harddiskene har fått en kapasitet vi ikke en gang drømte om for få år siden, men gamle standarder hindrer videre utvikling. Nå er en ny standard klar.

IDEMA (International Disk Drive, Equipment and Materials Association) nedsatte en arbeidsgruppe som har hatt i oppdrag å definere LBD - Long Block Data - en ny standard for harddisker. Årsaken til dette er at standard sektor-størrelse på 512 bytes er alt for liten for dagens disker og bruksområder. Den nye standarden opererer med 4096 bytes per sektor.

Trangt på alle måter

Standarden med 512 bytes pr sektor er 30 år gammel og byr på flere problemer. Etter hvert som lagringstettheten på harddiskene har nådd uante høyder blir denne sektorstørrelsen for liten både når det gjelder å håndtere data generelt og å kvalitetssikre dataene.

Ny standard gir raskere harddisker


Filstørrelsene vi opererer med i dag har også vokst enormt sammenlignet med tidligere, datasettene er langt flere og rikere på innhold. Derfor blir det ugunstig å allokere store filer inn i bittesmå enheter tilpasset små sektorer på lagringsmediet: datamengden som går med til administrasjon blir unødvendig høy.

Ved å gå opp til 4096 bytes blir det langt færre sektorer å holde orden på for systemet. Dette gir raskere formattering, lesing og skriving pluss mer effektivt vedlikehold ved defragmentering.

Også påliteligheten påstås å ville bli høyere ved å gå opp til 4096 bytes sektorer.

Større sektorer gjør at det er en større risiko for ubrukt plass på disken, siden man måler med større enheter. Med dagens filstørrelser er dette ikke lenger så viktig som tidligere, da både diskene og filene var langt mindre.

Bransjen diskuterer framdrift

2 mai startet et symposium hvor forskjellige aktører i databransjen diskuterer den nye standarden. De skal komme fram til en strategi for hvordan denne skal implementeres i maskinvare på disker og kontrollere pluss i BIOS og operativsystemer.

En rekke tester vil bli publisert og diskutert.

Spesifikasjonen finner du her under "Long Data Block Standards".