Ny rekord: 30 GB på hver plate

Western Digital setter ny rekord med den høyeste datatettheten i bransjen. Nye disker basert på denne teknologien er allerede i volumproduksjon.

Å øke datatettheten er den gunstigste måten å videreutvikle harddisker på. Dette gir både bedre ytelse, mindre støy og mer kompakte løsninger. Samtidig øker ikke prisnivået nevneverdig.

I 1999 var Western Digital først med å lansere harddisker med 10 GB pr plate, i 2000 doblet de til 20 GB og er foreløpig alene om å tilby harddisker med den overlegne tettheten på 30 GB.

Flere modeller

Det er først og fremst i segmentet rimelige disker for normal bruk, at denne nye teknikken først blir tatt i bruk. Dette er det største markedet, og her er gevinsten størst.

Modellene kommer med kapasitet på 60 GB, 40 GB og 30 GB, hurtigminnet er på hele 2 MB og alle modellene støtter ATA-100.

Rotasjonshastigheten er på 5400 RPM og den økte tettheten gir opptil 15% høyere ytelse, sammenlignet med tidligere modeller.

Prisene vil ligge på rundt 2.400,- for den største disken på 60 GB, rundt 1.800,- for 40 GB-utgaven og omtrent 1.500,- for den minste utgaven på 30 GB. Alle prisene er inkl. mva.
Alle modellene ventes å være klare for salg i Norge i behynnelsen av februar i år.
Norsk distributør er EET