Ny formatering gir mer diskplass

Mer plass uten fysiske endringer - praktisk og økonomisk!

En harddisk er ikke delt inn i bits, den er heller ikke delt inn i bytes, den er delt inn i sektorer på mange bytes. I tillegg ligger det informasjon mellom hver sektor som brukes til å administrere innholdet og sikre at skriving og lesing skjer slik det skal.

Det er med andre ord mye kapasitet som går bort til administrasjon, et vanlig fenomen på mange områder.

De siste 30 årene har bransjen brukt 512 bytes som standard størrelse på sektorer. Når data lagres brukes det et antall sektorer, og jo mindre sektorene er jo mindre kapasitet blir til overs. En sektor kan nemlig ikke deles, trengs det 4385 sektorer og 2 bytes til å lagre en fil, så brukes det 4386 sektorer. Da er 510 bytes rå kapasitet ledig, men kan ikke utnyttes.

Ny formatering gir mer diskplass


Hvis man bruker mange små filer og totalkapasiteten er moderat, er en liten sektorstørrelse gunstig. Men hvis filene er store og diskens kapasitet er stor blir det faktisk motsatt. Grunnen til dette er at hver sektor har markører på overflaten som skiller den fra hverandre. Det er dessuten et gap i mellom og et område hvor det lagres informasjon til feilkorrigering. Alle disse datablokkene tar plass, og på en moderne disk med høy kapasitet tar de til sammen en stor del av kapasiteten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Advanced Format

Løsningen er å gå over til lengre sektorer og i Advanced Format er det 4096 bytes i hver blokk. Da slipper man gapet og markørene mellom sektorene, og bruker mindre kapasitet til feilkorrigering.

Ny formatering gir mer diskplass


Siden filene hele tiden har blitt mye større enn for 30 år siden, vil ikke kapasitetstapet ved å gå over til større blokker minske kapasiteten i praksis.

Tilgjengelig diskplass vil bli 7-11% større.

Nye disker med Advanced Format kan fremdeles brukes i eldre systemer som forventer mindre blokker. Dette tas hånd om i kontrolleren på disken, som da deler opp blokkene på 4096 og serverer dem i porsjoner på 512 bytes.

Ny formatering gir mer diskplass
Ny formatering gir mer diskplass
I nyere systemer som Windows Vista, Windows 7 og MacOS håndteres Advanced Format uten konvertering.

XP-brukere kan laste med WD Align fra Western Digital - som lar Advanced Format disker operer med maks ytelse. Dette finer du her

Du kan også lese Western Digitals White Paper om Advanced Format her.

Flere av de nyeste diskene fra WD kommer allerede med Advanced Format.