Ny antenne for WLAN - stor forbedring?

Mange har problemer med rekkevidden og ytelsen i det trådløse nettverket. Vi har testet en alternativ antenneløsning fra SMC

Antenner finnes i mange fasonger, alt etter hvilken oppgave de skal løse. På alt standard trådløst utstyr beregnet på nettverk i hjem eller småbedrifter, er antennen som brukes rundtstrålende.

Dette betyr at den sender signalet like sterkt i alle retninger.

Noen ganger brukes 2 antenner for å minske problemer med at refleksjoner kansellerer signalet, men selve antennen er alltid rundtstrålende.

I andre sammenhenger, hvor man vil skape en forbindelse mellom to punkter, brukes retningsbestemte antenner. Dette vil typisk være mellom to bygninger.

Gain og gain

Et ord som dukker opp i spesifikasjonene til antenner, er gain. Dette betyr at den utstrålte effekten økes, men det sies ikke hvor denne økte effekten kommer fra.

Det er ikke noen magi inne i bildet, så denne ekstra effekten kan bare komme fra to steder: Fra senderelektronikken i den trådløse senderen, eller ved at antennen er formet slik at signalet fokuseres til å dekke et mindre område. Dette området vil da få all effekten, i stedet for at det spres i alle retninger.

Med boks-antenner kan vanlig trådløst nettverksutstyr få en rekkevidde som er mange ganger lengre enn med den originale antennen. Dekningsområdet blir da bare noen få meter, så det gjelder å sikte inn utstyret godt.

Økning og tap av Gain oppgis i dB over en standardisert verdi. Denne er i utgangspunktet en standard dipol halvbølgeantenne, og verdien oppgis som dBD. En antenne som forsterker signalet 2 ganger vil da bli oppgitt med en Gain på 3 dBD.

Men det er også en annen mer takknemlig måte – for produsentene - å oppgi Gain på. Denne kalles dBi, og er basert på en matematisk modell av en antennepisk uten gain. Denne eksisterer ikke i virkeligheten, men har den egenskap at en helt normal standard antenne plutselig har fått en ekstra gain på 2,14 dB.

De harde fakta står likevel fast, det er ikke fysisk mulig å øke effekten på signalet uten at dekningsområdet reduseres.

Plassering og testing

Ofte kan det være en fordel at selve antennen ikke sitter fast på den trådløse ruteren. Hvis antennen har en kabel og kan stå på et sted hvor signalet møter færre hindringer, vil den kunne gi bedre dekning.

Det som ofte skaper problemer er at man har plassert den trådløse ruteren inne i bokhylla, som skal kommunisere trådløst med en stasjonær PC plassert i en krok i etasjen under. Når antennen på denne dessuten er festet på kortet bak på maskinen, skal du være heldig hvis du får en forbindelse som fungerer.

Men hvis du har plassert den trådløse ruteren i en gunstig posisjon, og bruker bærbare PCer eller stasjonære PCer med separate antenner – da vil ikke en alternativ rundtstrålende antenne kunne bidra med stort.

For å teste dette, koblet vi en separat antenne fra SMC - en EZ-Connect Omni - til vår D-Link DI-624 trådløse ruter. Så målte vi signalstyrken rundt i huset på de samme stedene vi tester hastigheten.


Forskjellen i målingene viste seg å være marginal i vårt tilfelle. Avvikene ligger innenfor variasjonene i signalstyrken, som faktisk endrer seg litt hele tiden. Dette bekrefter at plasseringen av den trådløse ruteren var god i utgangspunktet, og at antennen i D-Links ruter fungerer som den skal. Det har den da også alltid gjort, og i et trehus med plassering høyt oppe under mønet midt i huset er dekningen nærmest ideell. En alternativ antenne vil ikke påvirke dette verken i den ene eller annen retning.
Konklusjon

Har du problemer med rekkevidden, og bortgjemte antenner både på ruter og PCer, da kan eksterne antenner gi stor forbedring av den trådløse forbindelsen.

Men en passiv antenne, uten aktiv antenneforsterker (en slik er ikke tillatt), kan ikke på noe magisk vis forbedre verken signalstyrke, dekning eller rekkevidde.

Plassering er altså nøkkelordet.

EZ-Connect Omni leveres med overganger til flere typer kontakter. Også en kontakt som finnes på enkelte trådløse kort for bærbare.


Flere tester kommer

Vi følger opp med videre testing både av denne og en retningsbestemt antenne fra SMC, også sammen med andre trådløse rutere,.

SMC EZ-Connect Omni koster 325 kroner hos Komplett.