Norske feilmeldinger i Windows nr 3422

Javel, nei.

Hvis oppgaven ikke får lov til å kjøre, trenger jeg vel ikke å stoppe den?

Norske feilmeldinger i Windows nr 3422

Takk til Jan Harald Fonås for den oppklarende feilmeldingen!

Datahumor kan du sende til fredagshumor@dinside.no