Netscape Communicator nekter å dø

Mens man kanskje skulle tro at Windows 98 -- med sin innebygde nettleser Explorer -- var nok en spiker i kisten til Netscape Communicator, fortsetter Netscape med å videreutvikle sitt gratisprogram. En helt fersk testutgave -- beta 2 -- av Communicator 4.5 viser at firmaet såvisst ikke har planer om bare å ligge seg ned og spille død...

Dessverre er Communicator 4.5 ennå ikke helt ferdig, men denne testutgaven viser et program som både er raskere og mer stabilt enn forgjengerene. Ikke bare det -- ettersom Netscape har lært av Microsoft, som jo har bygget sin nettleser inn i operativsystemet -- Communicator 4.5 graver seg langt "dypere" ned i Windows enn hva som har vært tilfellet med tidligere utgaver.

Enkel installasjon

Allerede ved installasjonen ser man lovende ting: I denne nye Communicator-utgaven får du muligheter til selv å velge om du vil bruke denne som standard nettleser eller ikke. I "gamle dager" -- altså frem til nå -- har nettlesere stort sett alltid tatt det for gitt at de skulle brukes som standard straks de var installert. Likeså kan man også velge om Messenger skal være standard epost-program, om Netscapes startside skal være standard startside osv. Meget bra...

Men velger du Netscapes startside vil du oppleve at denne også er lagt inn som standard neste gang du starter Microsoft Explorer. Småfrekt...

Mindre

En stor fordel er det også at denne nye testutgaven -- til tross for svært mye ny funksjonalitet -- ikke er særlig større og tregere enn Communicator 4,06. Den har fått muligheter til å lagre profiler på serveren, slik at man slipper å begynne helt fra nytt -- med nye bokmerker og andre ting -- dersom man f.eks. må installere Windows og/eller nettlesere fram bunnen av. Det er også mulig for nettverksadministrator å sette en rekke opsjoner hos den enkelte bruker, fra en sentral administrasjonsmaskin.

Vi har ikke fått sjekket om dette er en raskere nettleser enn Explorer, ganske enkelt fordi det ikke er særlig mye vits i å måle testversjoner av ulike programmer. Disse testversjonene har nesten alltid innebygget kode som skal finne feil, og som dermed senker ytelsen.

Bedre epost

Epost-programmet Messenger er kraftig bedret i denne utgaven. man kan blant annet benytte and/or-argumenter i søking, og det er mulig å dra og slippe mapper direkte, og å lage delte mapper som kan leses av andre brukere -- som du tildeler tilgang. Det er også blitt mulig å synkronisere epost og adresser direkte med PalmPilot

NetScape Communicator 4.5 ser mer og mer lovende ut. Alt tyder på at NetScape ikke har planer om å utvide antallet funksjoner særlig mer, nå kommer fokuset heldigvis til å være på å forbedre ytelsen i de ulike programmene. Vi kommer tilbake med en grundig test når programmet er helt klart, men kan allerede nå konstatere at Communicator 4.5 (heldigvis) ser ut til å bli et svært akseptabelt alternativ for dem som helst vil slippe Microsofts programmer.