Nerdenes kaffekrus?

Noen klarer bare ikke å forlate tastaturet...