NBBLs mistro - Er den betimelig?

Spm. til BBF: NBBLs mistro - Er den betimelig?

Bakgrunn for spørsmålet:
NBBL anbefaler ingen borettslag å inngå avtale med BBF. Det skyldes at BBF bryter en avtale inngått mellom NBBL og BBF vedrørende antall tilknytningspunkter borettslagene får mot områdenettet.

Her kommer mine spørsmål:

1) Er det korrekt at et borettslag (som f.eks. består av 9 lavblokker) vil få flere tilknytningspunkter til områdenettet?

2) Vil borettslaget på en enkel måte kunne benytte seg av andre bredbåndstilbud gjennom "BBF-kablene" når bindingstiden er over?

Et råd til slutt: BBF må røyke fredspipe med NBBL. Det sitter _veldig_ mange borettslagstyrer rundt i landet med dårlig kompetanse på it generelt og bredbånd spesielt. Disse vil vegre seg mot å inngå avtale med BBF så lenge NBBL så klart sier at BBF ikke er god vare.

Mvh

Roy Vetaas
Hei Roy.

Svar:
Jeg viser også til tidligere besvarte henvendelse mht uenigheten mellom NBBL og Bredbåndsfabrikken.

Dine spørsmål:
1. Uten at jeg har en befaring av borettslaget å forholde meg til, så vil en løsning være at det er en switch (eller flere - avhenger av antall leiligheter) i hver blokk. Ut i fra disse switchene går signalene til hver leilighet. Switchene kobles sammen i et punkt i borettslaget og går derfra til et tiknytningspunkt til Bredbåndsfabrikkens områdenett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

2. Ja, såfremt den andre leverandøren kan benytte vårt fiberoptiske nett.

Vi takker for ditt råd om fredspipe, og føler at vi så langt har gjort så godt vi kan iom at vi kan tilby både vår løsning og den løsningen NBBL ønsker. Men vi ønsker som sagt å tilby begge slik at borettslagene får en valgfrihet - noe som også sørger for at beboerne som brukere får en valgfrihet.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl

Tilbake til oversikten