Når Word har sin egen mening

Dagens spørsmål:

Jeg har en engelsk utgave av Word, og klarer ikke å bli kvitt at en liten "i" automatisk endres til en stor "I". Forslag?

Datadoktoren svarer:

På engelsk betyr en enslig i ”jeg”, som skal skrives som stor I. Funksjonen som ”hjelper” deg med dette heter ”Autocorrect”, og ligger i Tools-menyen (norsk: Verktøy/Autokorrektur). Funksjonen leveres med en del ferdig definerte rettelser som gjør at typiske skrivefeil blir rettet umiddelbart når du trykker mellomromstasten. I engelsk utgave av Word er selvsagt den automatiske korrekturen rettet mot det engelske språket.

Hvis du velger Tools/Autocorrect i menyen, kan du gå inn i listen, finne Ien som korrigeres og slette den fra listen. Du kan også koble ut autokorrektur-funksjonen (altså alle typer rettelser) helt og holdent.

Nyttig?

Men kan autokorrektur brukes til noe fornuftig? Definitivt. Jobber du f.eks. i ”Distriktenes Utbyggingsfond Avdeling Nord For Polarsirkelen”, kan du med denne funksjonen bare skrive en forkortelse (f.eks. duan), trykke mellomrom og vips så kommer resten av navnet.

Det er veldig enkelt å legge inn dine egne forkortelser for å skape snarveier for lange navn og begreper du ofte benytter. Først åpner du funksjonen i Tools-menyen, så fyller du inn forkortelsen i feltet nede til venstre i dialogen, før du skriver inn hele navnet eller begrepet til høyre (se illustrasjonen nedenfor). Etter å ha klikket ”Add”, vil du fra da av kunne skrive forkortelsen og trykke mellomromstasten og så få frem hele den ønskede teksten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare pass på at du ikke bruker en forkortelse som i noen tilfeller skal forbli en forkortelse eller som er et ord. Bruker du f.eks. forkortelsen gti, vil hele navnet du har lagret dukke opp også om du tenkte å skrive Golf gti.

Når Word har sin egen mening

Flere spørsmål og svar