Når PCen får heteslag

Dagens spørsmål:

Jeg har nettopp bygget ny PC, med Athlon 1 GHz prosessor, GeForce grafikkort og 256 MB minne. Jeg har et stort kabinett, tre harddisker, CD-brenner og DVD. Problemet er at PCen ikke er helt stabil og henger i blant, men det hjelper å ta av dekselet på kabinettet. Hjelper det å sette inn en større vifte på prosessoren? Kanskje jeg ikke har hatt på nok kjølepasta?

Datadoktoren svarer:

Det er viktig å ha god varmeoverføring mellom CPU og kjøleribbe/vifte, men det hjelper ikke å kline på ekstra "kjølepasta", den har ingen kjølende effekt. Dette er en varmeledende pasta og har til oppgave å fylle ut de små luftrommene mellom prosessorbrikken og kjøleribben, siden luft er en dårlig varmeleder.

Hvis PCen er stappfull av enheter som lager mye varme så blir jo luften som skal kjøle ned prosessoren også mye varmere, og har ikke lenger kjølende effekt.

Derfor må du skaffe deg bedre lufting i hele kabinettet. At den er mer stabil uten deksel på bekrefter jo dette.

Stikkordet er gjennomstrømming - den varme luften skal ut av PCen, mens kjøligere luft skal inn.

Det som er viktig er å passe på at det er tilstrekkelige åpninger i kabinettet slik at luften kommer uhindret inn, blir ledet forbi de varme komponentene og blir blåst ut igjen i en annen retning.

Her finnes det svært mange muligheter. Vi har sett løsninger hvor det er brukt en egen trakt rundt prosessoren, kombinert med en stor vifte bak på kabinettet.

Dessuten finnes det vifter til å montere mellom harddiskene, og vifter til å montere i kabinettet. Hvordan viftene skal plasseres avhenger av hva som er mulig i ditt kabinett, det må du finne ut av selv, eventuelt i samråd med forhandleren.

Husk også at det er bedre med noen få store vifter som trekker mye luft gjennom kabinettet, enn mange mellomstore vifter plassert på komponentene.

Hvis du er glad i å mekke og har det riktige verktøyet, kan du lage et stort hull og montere en stor vifte eller to i siden på dekselet…

Store vifter støyer også mindre enn små, fordi de roterer langsommere og får et annet, mindre tonepreget støyspekter. Hylende vifter som lager falske akkorder blir du for sliten av.