Når pappa elsker mamma...

...Kjøper han Windows Home Server, barnebok-utgaven.