Når nøden er stor...

Det spørs om implementasjonen av støttefunksjoner er den samme i det våte element...

Når nøden er stor...


Takk til Frode Hellerud for bidraget!