Nanodots: 500 ganger tettere enn dagens minnekretser

Det forskes hele tiden på nye materialer og teknikker, som kan gjøre det mulig å redusere størrelse og strømforbruk i elektroniske kretser. I USA har forskere gjort et nytt gjennombrudd.

Forskere ved National Science Foundation's Center for Advanced Materials and Smart Structures (CAMSS), sikter nå på å kunne øke tettheten til 500 ganger dagens nivå. Dette vil kunne gi minnebrikker i størrelsesordenen 10 terabits eller 10,000,000,000,000 bits.

Nøkkelen til dette er nanoteknologi, i dette tilfellet ved hjelp av puls-laser som får forskjellige materialer til å forme seg i like store 3-dimensjonale "nanodots" på 7 nanometers diameter og gruppere seg pent og pyntelig på rekke.

Nanodots: 500 ganger tettere enn dagens minnekretser


Materialene som har blitt brukt er nikkel, i en matrise av aluminiumoksyd og titannitrit, samt gallium nitrit og sinkoksyd.

Nikkel har magnetiske egenskaper og hver dot kan lagre en bit - i teorien. Det er ingen overdrivelse å si at noe arbeide gjenstår før vi ser konkrete produkter komme ut av denne forskningen.

Andre produkter som denne teknologiske nyvinningen kan frambringe, er spin-transistorer, et-elektrons-transistorer, superharde belegg, og nye biomaterialer.

En ny generasjon lysdioder er ytterligere en mulighet, eksperimentelle utgaver er allerede under testing. Vi snakker om vesentlig mer effektive enheter, som kan ha en varighet på flere 10-år, og bruker en brøkdel av energien sammenlignet med tilsvarende fluoriserende lyskilder.

Her finner du mer informasjon