Nå kommer smalskjermene!

192 x 1080p skulle svare til en noe smal, men høy TV!