Nå kan du avsløre nettleverandøren din

Er BitTorrent så kjapt som det burde være?

Flere nettleverandører verden om begrenser enkelte typer datatrafikk.

Spesielt har BitTorrent-relatert trafikk vært utsatt - den stadig populære fildelingsprotokollen står for en veldig stor andel av den totale trafikken på Internett, og hvis ikke nettleverandøren har kapasitet nok, er det mange som velger å strupe BitTorrent-trafikken for å få kapasitet nok til å selge produktet sitt til flere kunder.

Les mer om BitTorrent

Dette strider imidlertid mot konseptet Nettnøytralitet (Wikipedia), hvis tilhengere mener at nettleverandørene ikke bør ha lov til å begrense enkelte typer trafikk for å favorisere andre. Sommeren 2006 ble det for eksempel avslørt at NextGenTel begrenset båndbredden for de som brukte NRKs nett-TV (kilde), noe som ble rettet opp noen måneder senere.

Hvis du vil vite mer, kan du se denne videoen:


Sjekk din nettleverandør!

Google har nå lansert M-Lab, som består av flere nettjenester for å måle nettverkstrafikken. En av tjenesten heter Glasnost, og er laget for å gi deg mulighet til å teste om nettleverandøren din struper BitTorrent-trafikken.

Testen fungerer ved at du starter en Java-applet som foretar en rekke målinger over noen minutter. Den simulerer BitTorrent-trafikk og sammelingner med trafikk du får via "vanlig" opp- og nedlasting. Deretter får du se hvilken hastighet som er oppnådd, og hvis avviket er stort, får du beskjed om at nettleverandøren din sannsynligvis struper trafikken via BitTorrent.

Glasnost-testen gjøres både over den "vanlige" BitTorrent-porten og en vilkårlig port med høyt tall. Da vi testet med en ADSL-linje fra Telenor, fikk vi faktisk litt høyere fart på BitTorrent-trafikken i alle tilfellene, og Glasnost kunne dermed konkludere med at trafikken ikke var strupet.

Dog er det mange, spesielt i USA, som opplever at nettleverandøren deres struper trafikken, noe du kan se på dette kartet som er generert av Glasnost:

Nå kan du avsløre nettleverandøren din


Les mer om M-Lab, eller ta testen her: Glasnost

Hva med din nettleverandør? Post gjerne erfaringer i debatten under artikkelen.