Én snarvei som åpner flere programmer samtidig?

Hei,

Jeg bruker ofte forskjellige kombinasjoner av programmer, og det hadde vært praktisk å åpne alle på en gang. Er det mulig å lage en snarvei på skrivebordet som gjør dette?

Datadoktoren svarer:

Ideen er god, og det er rart at det ikke er lett tilgjengelige og brukervennlige verktøy for dette som en del av Windows.

Før Windows, da man jobbet i DOS, var behovet langt større, siden det ofte var nødvendig med mye mer tasting for å starte programmer. En feil bokstav, og den kjente feilmeldingen "Bad command or file name" var alt du fikk tilbake.

Løsningen den gang var å legge hele kommandoen inn i en såkalt batch-fil. Det er en tekstfil som inneholder en kommando i hver linje, som blir kjørt etter hverandre. Da kunne du skrive inn flere linjer, som hver utførte en kommando eller startet et program.

Dette er klassisk bruk av et operativsystem, hvor du har direkte tilgang til alle resursene, og ikke er "hindret" av et mer brukervennlig overbygg som Windows.

Det fine er at batch-filer DOS også fungerer i Windows

Slik gjør du:

Vi tar utgangspunkt i at vi vil starte to e-postprogrammer, en nettleser, en tekstbehandler og et grafikkprogram.

Først åpner du Notepad. Så kopierer du kommandolinjen til programfilene fra "Egenskaper" som du åpner ved å høyreklikke på de eksisterende ikonene eller snarveiene til programmene.

Her finner vi i vårt tilfelle:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE" /recycle
"C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE"
"C:\Program Files\Adobe\Photoshop 5.5\Photoshp.exe"

Dette kopierer du inn i Notepad.

Husk at DOS ikke skjønner de lange katalog- og filnavnene, derfor må du beholde anførselstegnene.

I deb siste linjen skriver du "exit", som terminerer batchfilen.

Så lagrer du Notepad-filen under navnet "MyBatch.bat", eller hva du vil, på skrivebordet. Husk å enten bruke anførselstegn eller velg filtype "Alle filer", ellers vil den blir lagret som MinBatch.bat.txt.

For å unngå at du blir sittende med et åpent DOS-vindu, høyreklikker du på Batch-filen og velger skillekortet for Program. Der krysser du av i ruten "Close on Exit/Lukk ved avslutning"

Det var det hele.

Du kan selvfølgelig velge andre ikoner for å gjøre Batchfilene mer iøynefallende…

Flere spørsmål og svar