Musikkbransjen i USA saksøker Diamond Multimedia

RIAA (The Recording Industry Association of America ) har saksøkt Diamond Multimedia og vil at retten stopper salget av MP3-avspilleren Rio. Påstanden er at produktet bryter med to lover i en amerikanske lovgivningen om private opptak av beskyttet musikk.

Diamond Multimedia, kjent for skjermkort, lydkort og andre multimediapriodukter, lanserte tidligere i høst en liten, portabel spiller for MP3-filer. Denne maskinen, som har fått navnet Rio, har tidligere blitt omtalt i DinSide.

Nå mener RIAA altså at Diamond kan saksøkes og at MP3-spilleren Rio må fjernes fra markedet.

Hvilke lover er det som gjelder?

Den ene av lovene som RIAA mener blir brutt er at Diamond ikke har bygget inn en mekanisme som stopper viderekopiering av nedlastede MP3-filer. Dette er en spesiell amerikansk lovbestemmelse fra 1992 som bare gjelder digital-til-digital kopiering. Det er blant annet omstendighetene rundt denne lovbestemmelsen som drepte DAT (Digital Audio Tape) som potensielt forbrukermedium.

Den andre loven som det henvises til er at det ikke er ordnet med et system for avregning til de som eier rettighetene til musikken, og at produktet derfor bare vil bli brukt til illegal spredning av musikk.

Digital prevensjon

Musikkbransjen har etter mye frem og tilbake innført forskjellige metoder som skal hindre forbrukerne å lage digitale kopier av musikk. Hvis du tar opp en CD digitalt, fra SPDIF-utgangen på en CD-spiller med en optisk eller koaksial kabel, på en DAT-maskin vil det ikke være mulig å bruke dette opptaket til å lage flere kopier. Dette konseptet kalle SCMS (Serial Copy Management System) og gjelder ikke ved analog kopiering.

Ved analog kopiering kobler du den vanlige lydutgangen på CD-spilleren til linjeinngangen på DAT-spilleren.

Idéen er at den digitale kopien er perfekt, mens den analoge kopien ikke er det. Derfor er det bare den digitale metoden som er beskyttet.

At koding av CD-data til MP3 faktisk innebærer en større reduksjon av lydkvaliteten enn å kopiere analogt spiller tydeligvis ingen rolle i denne sammenhengen.

Dette er heller ikke noe problem å omgå SCMS i dag. Alle profesjonelle DAT-maskiner hopper over denne bestemmelsen, det samme gjør alle lydkort med digitale inn- og utganger. I en profesjonell sammenheng er det jo helt nødvendig å kunne ta sikkerhetskopier.

Hva sier Diamond?

Diamond mener på sin side at konseptet bak Rio ikke rammes av disse bestemmelsene. Det finnes tusenvis av legale filer på nettet hvor brukerne betaler for nedlastning. Derfor ville ytterligere avgifter innebære dobbelt betaling.

Diamond påstår også at Rio er en ren avspiller og ikke kopierer noe som helst,på samme måte som en CD-spiller eller radio.

Er det mulig å stoppe?

Mange mener at dette fremstøtet fra RIAA har til hensikt å svekke MP3-formatet. Bransjen ønsker heller å satse på nye formater som både tilbyr bedre lydkvalitet og mekanismer for avregning og beskyttelse.

Det er svært mye som står på spill. Musikkbransjen styres av en håndfull internasjonale giganter som ikke lar seg pille på nesen.

I tillegg er det millioner av komponister, musikere og tekstforfattere som svært gjerne vil ha betalt for bruken av sine produkter.

Spørsmålet er hvordan.

Aktuelle linker: