Museforvirring?

Hvordan vil uglebarna reagere når de får servert denne musen? Kanskje de får musesyke?