Mus skal det bli...

Om det er enklere å få ny mus fra Microsoft enn å overtale Kari skal vi ikke uttale oss om. Likevel ser det ut til at våre annonsører har villet ha et ord med i laget. Det er nok det som kalles synergieffekt...

Mus skal det bli...


Vi takker Mads Tansø for bidraget!

Husk å sende oss humoristiske bidrag. Adressen er fredagshumor@dinside.no.