Mus for hjemmearbeidende

Denne ergonomiske løsningen skal i følge svenske forskere minske risikoen for musesyke!

Takk til Bernhard for bidraget!

Mus for hjemmearbeidende


Har du datahumoristiske historier, tegninger, lyder, videoklipp etc som du vil dele med andre? Send dem da til fredagshumor@dinside.no