Mus for hjemmearbeidende

Denne ergonomiske løsningen skal i følge svenske forskere minske risikoen for musesyke!

Takk til Bernhard for bidraget!


Har du datahumoristiske historier, tegninger, lyder, videoklipp etc som du vil dele med andre? Send dem da til [email protected]