Mus for hjemmearbeidende

Denne ergonomiske løsningen skal i følge svenske forskere minske risikoen for musesyke!