Multimedia

Multimedia i Britannica Online er stort sett konsentrert til presentasjonene som kommer som et tillegg til det vanlige leksikonet – her er det svart kultur i USA som er temaet.