MP4 – nytt musikkformat?

I forrige uke ble låten Swindlers Lust lagt ut på Public Enemy’s nettsted. Den fantes i MP3 format, men var også tilgjengelig i ”MP4”. Hva er dette?

Det pågår kontinuerlig forskning på datakompresjon for mediadata. MP3 er ikke noe mer enn det mest utbredte formatet som er tilstrekkelig bra. Det finnes flere alternativer, men ingen er vesentlig bedre lydmessig, eller er vesentlig mer kompakt.

MPEG-4 er det neste skrittet, men dette formatet er enda ikke helt klart siden ambisjonsnivået er svært høyt. Det skal kunne håndtere alle typer mediadata, og samtidig ta hensyn til det kompliserte problemet med opphavsrettigheter.

MP4 er ikke en standard

MP4 er ikke det nye standardiserte ISO MPEG-4-formatet, men et varemerke. Det er registrert av Global Music Outlet (GMO) og bygger på deler av MPEG-4. GMO ønsker å bruke dette formatet til å distribuere musikk på nettet, og formatet inneholder avspilleren pakket sammen med dataene. På denne måten vil linker og info om artisten ikke rives løs fra musikken, men fremstå som en enhet og fungere som markedsføring av artisten.

Det er i hvert fall slik det ser ut foreløpig. PE-låten er en exe-fil som viser en løpende tekst mens musikken spilles, og det er ikke mulig å fjerne dette.

Hva blir standarden?

Det gjenstår å se. At enorme mengder musikk fortsatt vil bli gratis tilgjengelig på nettet kan vi regne med. Det er verken teknisk eller politisk mulig å stoppe dette, samme hva bransjen måtte innbille seg.

Formater for nedlastning og avspilling av musikk kan gjøres enda mer kompakt og brukervennlig, men det er ikke sannsynlig at bransjen vil ha monopol på dette. Brukermiljøet er svært resurssterkt og vil ta i bruk alle midler for å bryte ethvert forsøk på monopol.

Hva med opphavsrettighetene?

Den eneste løsningen på dette problemet er å bruke den samme indirekte modellen som brukes i andre massemedia. Undertegnede kan ikke se at det er verken tekniske eller politiske problemer med en slik enkel løsning:

Alle som leverer tilgang til og lagringsplass på Internett, må betale avgift til organisasjonene som ivaretar opphavsrettighetene. Hvordan denne skal beregnes er et rent forhandlingsspørsmål, og det er overhodet ingen tekniske problemer med å måle hvor mye data i forskjellige formater som lastes opp til eller ned fra de forskjellige nettstedene.

At noen smartinger vil lage kvikke løsninger som omgår dette, vil ikke endre på totalbildet. Det vil alltid finnes butikktyver, men vi kan ikke stenge alle butikkene av den grunn.