MP3 for dårlig?

Dagens spørsmål

Hei,
Jeg er litt forundret over alt oppstyret omkring MP3 for tiden. Etter min mening er lydkvaliteten alt for dårlig, til og med radio er bedre. Kan virkelig MP3 utgjøre noen trussel for platebransjen på sikt?

Lars

Datadoktoren svarer:

Når vi skal bedømme lydkvaliteten på MP3, er det viktig å være klar over at det finnes mange forskjellige teknologier for å komprimere musikk fra CD-plater til MP3-filer. Alle teknologiene er nok ikke er like bra. Dessverre ønsker mange å lage MP3-filene sine raskest mulig, og da blir som regel lydkvaliteten deretter.

Dessuten bestemmes mye av lydkvaliteten ut fra hvilken bit-størrelse som velges når lydsporene skal komprimeres. Mange vil for eksempel hevde at 128 Kb/s i de fleste tilfeller gir et godt resultat (les: et sted mellom musikk-kassetten og CD) med Fraunhofers teknologi. Denne teknologien benyttes i blant annet Music Match Jukebox (les vår test av programmet i denne artikkelen). Vær også klar over at filstørrelsen øker med bit-hastigheten.

Tilpass bit-hastighet til innhold

Når bit-hastigheten bestemmes, må du også ta i betraktning at Beethovens 5. symfoni har et bredere lydspekter enn visesang med Alf Prøysen. Derfor vil du helt sikkert oppfatte lyden som dårlig på enkelte
lydspor, eller partier i et lydspor, men helt OK på andre. For å kompensere, har mange komprimeringsprogrammer etter hvert fått mulighet til å benytte variabel bit-hastighet, slik at bit-hastigheten kan senkes i enkelte partier, og økes i krevende partier i lydsporet.

Samtidig er Microsoft på banen med WMA (Windows Media Audio), som de selv hevder gir bedre kvalitet enn MP3, faktisk helt på høyde med CD i bit-hastighet på 128 Kb/s. WMA-filene har i tillegg innebygget sikkerhet, slik at det kan sperres for videredistribuering av filer som du har lastet ned fra nettet.

Ingenting vil bli som før

Vi går nå inn i en spennende tid der distribusjonsmetoder for blant annet musikk sannsynligvis vil bli totalt forandret. Bredbånd blir snart allemannseie, og da kan også musikk med høyere bit-hastighet og kvalitet raskt finne veien hjem til deg over nettet.

Om MP3, WMA eller fremtidige formater vil utgjøre en trussel for platebransjen, kommer sannsynligvis an på hvor villige de er til å se muligheter istedenfor farer i utviklingen. Allerede nå ser vi tendenser til det første, ved at EMI har tegnet en samarbeidsavtale med Microsoft om distribusjon og salg av Windows Media-filer på nettet. Produsenter av lydutstyr lanserer samtidig det ene produktet etter det andre for avspilling av MP3- og WMA-filer, som ikke er avhengig av PCen.

Vi vil komme tilbake med en grundig lydtest av de forskjellige teknologiene i løpet av høsten.

Flere spørsmål og svar