MP3 direkte i stereoanlegget

Med et spor for Memorystick i stereoanlegget, kan du spille MP3-filene i full bredde på en enkel måte.