Mount Rainier skal begrave disketten for godt

Philips og Microsoft mener at CD-brenning er for komplisert. Men det skal det bli en forandring på allerede fra nyttår.

Alle CD-brennere fra Philips som produseres fra 2002 vil være basert på selskapets EasyWrite-teknologi, som egentlig betyr maskinvarestøtte for Mount Rainier-formatet. Mount Rainier er et et spesielt sett instruksjoner for lagring av data til CD (kalt CD-MRW-formater), som skal gjøre CD-brennerprogrammer overflødige.

Snart slutt på disketter

Formålet med Mount Rainier-formatet er å gjøre CDR- og CDRW-plater (og senere DVD-plater) like brukervennlige lagringsmedier som vanlige disketter, først og fremst gjennom dra & slipp-funksjonalitet.

På den måten håper man at CDRW-plater endelig kan bli en fullgod erstatter til de gamle 3.5"-diskettene.

Selve tankegangen er slett ikke ny; det finnes allerede en rekke løsninger på markedet som tilbyr lignende funksjonalitet gjennom spesiell programvare og drivere (for eksempel DirectCD fra Roxio). Problemet med løsningene er at de er proprietære, mens Mount Rainer tar sikte på å bli standard, som også vil gjøre brenneprosessen mye tryggere enn dagens løsninger.

Ingen programvare

Det skal ikke være nødvendig med spesiell programvare, men operativsystemet må støtte det, i tillegg til selve brenneren. Platene kan skrives til umiddelbart etter at de settes i brenneren, men det foregår riktig nok en formatering i bakgrunnen som ikke vil merkes for brukeren.

Bak Mount Rainier står selskapene Philips, Compaq, Sony og Microsoft. I tillegg har en rekke uavhengige utviklere deltatt i The Mount Rainier Technical Group. Mange andre store maskinvareprodusenter har for lengst uttrykt sin støtte til formatet, som Dell, Hitachi, Roxio, Matsushita, LG, Acer and Gateway.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilder:
CDRW Central
CDR-Info