Nokia sin Mediascreen<br />
Nokia sin Mediascreen
Vis mer

Morgendagens nett-TV?

Siden ingen kjenner fremtiden må produsentene gardere seg ved å utvikle prototyper for flere mulige scenarier. Bærbare, trådløse internett-enheter er en slik mulighet.

På Comdex så vi flere prototyper på bærbare, trykkfølsomme skjermer. Disse går under flere navn, som for eksempel WebPAD, som er et varemerke for National Semiconductor, og Mediascreen som Nokia kaller sin enhet.

Felles for disse er en skjerm, prosessor og minne, og programvare i form av en nettleser med støtte for håndtering av forskjellige typer media.

Bruksområdet

I dag er det et ganske skarpt skille mellom den innelukkede verden som består av en Internettbruker og datamaskinen, sammenlignet med det åpne miljøet rundt en TV. Mange tviler på at disse to verdener vil smelte sammen, og begrunner dette med at TV-titting er passivt, avkobling og åpent, mens Internettbruk er aktivt, utforskende og privat.

Dette er nok delvis riktig, men verden forandrer seg raskt.

Det magiske ordet er selvfølgelig bredbånd, som uansett hva man definerer det som rent teknisk, innebærer at det er mulig å se levende bilder over nettet, med tilstrekkelig god kvalitet, sammenlignet med det vi er vant til fra dagens TV og video.

Når innholdsleverandørene på Internett tilbyr levende bilder i større grad, vil dette i mange tilfeller skape behov for å dele opplevelsen med andre. Det er ikke vanskelig å tenke seg situasjoner både i jobb og privat hvor dette er interessant.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En trådløs enhet vil i slike sammenhenger være langt mer praktisk enn en PC som er innrettet for en enkelt bruker. Den kan legges på bordet, man kan se på den sammen i sofaen, den kan henges på veggen osv.

Standarder

WebPad fra National Semiconductor
WebPad fra National Semiconductor Vis mer

En slik enhet vil i første omgang måtte støtte flere standarder. I første omgang vil de være relevant å kombinere lavkapasitets nettverk, som GSM, med digitale fjernsynssendinger. GSM brukes først og fremst til å velge tjenester, mens selve bredbåndsinnholdet sendes via det digitale fjernsynsnettet. Dette kan også inneholde mer tradisjonelle web-tjenester, som utvalgte nettsteder som samarbeider med tilgangsleverandøren.

Etter hvert som de trådløs løsningene utvikles vil det være mulig å basere seg helt og holdent på trådløs kommunikasjon i begge retninger. Dette ligger et stykke fram i tid, og vil uansett kunne kombineres med trådløse TV-sendinger.

Et viktig poeng er at integrasjonen av innhold er helt gjennomsiktig for brukeren. Det skal ikke være nødvendig for brukerne å måtte forholde seg til hvilken type nettverk som formidler innholdet.

I lokale miljøer vil det være flere muligheter for kommunikasjon, som DECT, Bluetooth og IEEE 802.11b som allerede er en utbredt nettverksløsning i lokale miljøer.

Operativsystem

Nokia har valgt Linux som sitt operativsystem, mens National Semiconductor ikke har spesifisert dette. Her er imidlertid prosessoren basert på x86-familien, slik at det er mange muligheter, som Windows, Linux eller BeOS for den saks skyld.

Når disse enhetene kommer i salg er svært avhengig av at det finnes tjenester som brukerne kan ha nytte og glede av.

Teknologien for mottagerne er i hvert fall ikke problemet, det vi venter på er infrastruktur både teknisk og ikke minst når det gjelder innhold.

Skal vi vedde på at det er kringkastingsselskapene som kommer til å være først ute med dette?