Moderne ungdom og gammel kunst

Når forutsetningene er som de er, så kan man kanskje ikke vente annet...