Mobilprisene stiger

...i hvert fall har Yatack begynt å ta seg godt betalt.