Minst og mest viktige bit

Når vi lagrer data digitalt i en PC, forventer vi at de ikke endres uforutsett, og at du kan lese hver eneste bit tilbake helt nøyaktig som de ble lagret. Likevel er det en del situasjoner hvor enkelte bit er viktigere enn de andre. Det kan gjelde ved prosessering av lyd og bilde, hvor de minste detaljer ofres for å spare plass.

Hvis vi ser på tallet %11111111, som tilsvarer 255, er det viktig å forstå at den første biten, som er størst, er mye viktigere enn den siste som er minst.

Dette gjelder i alle tallsystemer, i desimaltallet 255 står 2-tallet for antall 100-verdier, mens det siste 5-tallet bare respresenterer 1-ere. Tenker vi pengesedler og mynter blir det klart for de fleste hva som er viktigst.

Den første bit'en i det binære tallet %10000000 representerer desimaltallet 128, mens den siste representerer 1. Det er helt klart at den første er viktigst. Hvis tallet representerer mengden sort i en gråfarge vil forskjellen bli langt større om den største bit'en er feil enn om den siste er feil. Det kan faktisk hende at synet vårt ikke registrerer verdien av den siste bit'en

Derfor kaller vi den første og største biten MSB (most significant bit) og den siste og minste for LSB (least significant bit). MSB og LSB er uttrykk som går mye igjen der hvor vi måler verdier i faste ordlengder. Et eksempel på dette er digital lyd, hvor vi ofte snakker om "16-bits", som i denne sammenhengen betyr at vi bruker en ordlengde på 16 bits for å beskrive posisjonen på lydkurven.

Tilsvarende kan vi tenke oss at vi måler et rom for å legge et gulvbelegg. Her kan vi bruke grove eller fine måleenheter. Hvis vi måler i hele meter blir det enten for mye eller for lite. Måler vi i desimeter blir det mer nøyaktig, i millimeter svært nøyaktig og tilstrekkelig for å legge det "perfekt". Helt perfekt vil det aldri bli, men ett sted må vi sette en praktisk grense.

Da velger vi en passe stor/liten måleenhet og runder av resten. De minst signifikante er det vi "kaster".