Mini PCI-kort for bærbare

En gruppe bestående av Toshiba, 3Com, Dell og flere av de andre store maskinvareaktørene lanserer i disse dager et nytt forslag til innstikk-kort i miniformat. Standarden er bygget over den eksisterende PCI-standarden, men selve kortet er betydelig mindre.

Minikortet er tiltenkt både bærebare PCer og periferinenheter, som skrivere og portreplikatorer (dokkingstasjoner). Den umiddelbare fordelen for deg som sluttbruker er lavere pris på kortene, og større fleksibilitet.

I følge den nye standarden vil ikke kortet bli større enn 7 x 4,6 x 0,5 cm. Funksjonaliteten skal være den samme som for vanlige PCI-kort, og kortene vil derfor være velegnet til en rekke formål som skjermkort, modem og nettverkskort.

Kortstandarden åpner også for mer modulbaserte løsninger for bærebare PCer, og det er det behov for. Alt for mange bærebarbrukere føler seg snytt når maskinen blir avlegs etter få måneders bruk. Toshiba er en av produsentene som går foran med et godt eksempel på alternative løsninger (se artikkel: Bærbar PC i over 5800 varianter).

Gruppen som har samarbeidet om standarden består av tungvekterne innen produksjon av maskinvare, så det absolutt sannsynlig at standarden vil få bred tilslutning i hele bransjen. Når de første produktene vil dukke opp sier ikke pressemeldingene noe om.