MIDI/Synth

Det er to separate synther i denne pakken. Den ene er samplebasert, som 99.9% av alle andre MIDI-synther på lydkort. Den andre er en microWave fra Waldorf som er bygget inn i inn/utmodulen.

Den samplebaserte synthen låter helt greit, men vi var ikke spesielt imponert over General MIDI-lydene. Det kan virke som om Terratec ikke har lagt så stor vekt på dette, og det virker som om dette kortet har en målgruppe som ikke bryr seg om ordinære lyder.

Med egne samples står du jo fullstendig fritt med hensyn til lydmateriale, og det er gode verktøy som følger med for å redigere råmateriale og sette opp egne programmer. Synthen har 64 stemmers polyfoni i maskinvare.

Effektene er ikke spesielt gode, de forskjellige variantene av romklang er ikke særlige forskjellige, og alle låter metalliske og kunstige.

Waldorf MicroWave

Dette er en avansert synth, med rike tradisjoner fra mange år tilbake. I midten av 70-årene traff undertegnede tilfeldigvis en herre i Hamburg, som laget modulære synther og utstyr bl.a. til Tangerine Dream. Han het Wolfgang Palm, og var et teknisk geni. Senere startet han firmaet PPG, som var tidlig ute med hybridløsninger i synther som brukte samplede kurveformer i stedet for oscillatorer (analoge tonegeneratorer). Disse var tilrettelagt slik at du kunne sveipe deg gjennom flere av disse i rekkefølge, og dette ga en helt spesiell og egen klang. Det er dette som egentlig er Wavetable-synthesis.

I den senere tid er begrepet også blitt brukt om synth-delen på alle lydkort som bruker samplede lyder, siden de også lagrer sample-datene i en slags tabell. Men håndteringen av dataene i tabellene er grunnleggende forskjellig.

Etter hvert ble det, etter press fra daværende distributør Wolfgang Düren (nå sjef for Waldorf), også utviklet instrumenter med analoge filtre i tillegg, som er kjent fra synthene Wave 2.x Mer om denne kan du lese her.

Hvordan låter så microWave? Kort og godt fantastisk! Det er enormt STOR lyd, med masse trøkk og store variasjonsmuligheter. Her snakker vi om et ekte instrument, som kan brukes til omtrent alle typer musikk. Fra ekstrem eksperimentell elektronikk til myke lydtepper i tradisjonell pop. Polyfonien er på 10 stemmer, og den kan spille multitimbralt (forskjellige samtidige lyder) på 8 forskjellige MIDI-kanaler.


Hvis du ønsker denne synthen som frittstående MIDI-modul, koster den over 15 000, og i keyboardutgave over 19 000.

Den er derfor alene verdt prisen på hele pakken - og vel så det.

Videre til Audio og effekter