MIDI og datamaskiner


Samtidig som MIDI dukket opp kom de små datamaskinene også på banen. PCer hadde ikke den samme dominans den gangen, vi hadde Apple II, Atari, Commodore 64, Amiga, Mac og PC.

Det første MIDI-interfacet het Roland MPU-401, og besto av en boks med MIDI inn- og utganger og en kontakt til et kort som satt i datamaskinen. Det fantes flere forskjellige kort, både til IBM-PC, Apple II og en maskin fra NEC som var overlegent mest populær i Japan på den tiden.

Hensikten med dette var å bruke datamaskinen en til å styre synthene, og dette konseptet har revolusjonert musikkproduksjonen.

Når Atari lanserte sin maskin, hadde den MIDI-kontakter innebygget. Dette var en av grunnene til at den ble den overlegent mest populære musikk-datamaskinen i Europa. I USA var det Mac som var den mest utbredte datamaskinen for musikere, og den har fremdeles en meget sterk posisjon i dette miljøet.