MIDI - teknisk


MIDI er data som går serielt. Standarden er beslektet med serieportene (Com-portene) på PCen, som brukes til f.eks. modem. Forskjellen er at MIDI alltid går med overføringshastigheten 31,25 kHz , og at enhetene som er koblet sammen er galvanisk skilt fra hverandre.

I MIDI-enheten som er mottager, er det alltid en optokobler (lysdiode-basert enhet) som overfører dataene fra inngangen til elektronikken. Dette gjør at det ikke blir parallelle jordforbindelser mellom instrumentene som ofte gir brum i lydkretsene.

MIDI sender data i en byte hvor det alltid er én statusbit og 7 databits. Hver melding har også en start og stop-bit som hjelper til med å trigge logikken under overføringen..

I den første statusmeldingen gis det beskjed om hvilken kanal (3 bits gir 16 kanaler), hva slags hendelse som foregår (4 bits), så kommer parametrene med statusbit og de 7 databit’ene. Dette gir muligheter for 128 forskjellige verdier, og flere slike bytes sendes etter hverandre for å formidle hver enkelt spilleinformasjon.

En komplett melding om å spille en enkelt tone består derfor av 3 meldinger:

Statusbit, kanal 1-16, note-på-melding
Statusbit, Note-nummer 0-127
Statusbit, Anslagsstyrke 0-127

For å redusere trafikken gjelder den første statusen inntil ny status kommer. Dermed kan mange toner spilles ”samtidig” med minst mulig data.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det finnes også mange andre meldinger som formidler det som skjer på pedaler, knapper, spaker og hjul. Disse styrer forskjellige lydparametre, men disse settes opp lokalt på mottagerinstrumentet.

Det finnes også MIDI-meldinger som formidler klokkesignaler, som kan styre opptaksmaskiner og lyskontroll. Det er en omfattende protokoll, som har utviklet seg i moderat og kontrollert tempo siden starten. Derfor er den kompatibel bakover helt til de første MIDI-enhetene som ble lansert.