Microsofts Millennium: En skygge av seg selv?

Det er mye frem og tilbake med Microsofts nye operativsystem for hjemmebrukere -- Windows Millennium -- for tiden. Etter at Beta 1 versjonen ble tilbakekalt, er den nå ute igjen. Microsoft fokuserer i denne versjonen på forbedringer innen fire områder.

Fredag i forrige uke ble Beta 1 sendt ut til testere. Like etter ble den trukket tilbake, uten at noen forklaring ble gitt. Denne uken har testerne mottat Beta 1-versjonen igjen, i følge flere kilder.

Den siste uken har det også kommet frem at det planlagte, nye brukergrensesnittet – som skulle inkludere HTML-baserte aktivitetssentere og det HTML-baserte skrivebordet Desktop version 2 – likevel ikke kommer til å bli inkludert i konsumentproduktet Millennium.

Hva blir så igjen av nyheter i Windows Millennium? Blir produktet bare en blek skygge av hva det først var tiltenkt å bli?

Kanskje, men Microsoft lover likevel flere endringer og forbedringer.

Helt nytt – for privatbrukere

Med Millennium ønsker Microsoft å gjøre et hardt fremstøt mot det etter hvert så store og viktige markedet av privatbrukere.

Etter at Microsoft "døpte om" Windows NT 5.0 til Windows 2000 i oktober i fjor, ble det forvirring om hvilke brukere det nye operativsystemet rettet seg mot. I forbindelse med dette, har Microsoft etablert to avdelinger: en for forretningsmarkedet og en for private forbrukere – Consumer Windows Division (CWD). Etter hvert ble det klart at Millennium er produktet for det sterkt voksende privatmarkedet.

Videre var det meningen at Millennium skulle baseres på Windows NT-kjernen, men Microsoft har som kjent forkastet den ideen og har nå endelig offisielt annonsert at Millennium vil bli det siste operativsystemet som er basert på MS-DOS – akkurat som Windows 98.

Fire områder er forbedret

Planene var altså først meget omfattende for Millennium. Men, for å være sikre på å kunne lansere produktet til planlagt tid neste år (i andre halvår av 2000), har taktikken blitt endret i løpet av den aller seneste tiden:

I motsetning til Windows 98, blir Millenniums hovedfokus nye PCer i stedet for en oppgradering som selges på egen hånd. Som resultat har Microsoft bestemt seg for å fokusere på fire hovedområder i Millennium: brukerens Internett-opplevelse, digitale media og underholdning, hjemmenettverk og et enklere og mer brukervennlig system.

Enkel hovedmålsetting

Den største fokuseringen har nok vært på det enkle, brukervennlige systemet, i følge BetaNews. Et av virkemidlene er Microsofts "selvlegende" teknologi. Hvis du ved en feiltagelse sletter viktige Windows-filer, blir disse automatisk reinstallert av Windows uten at du får "kryptiske" feilmeldinger på skjermen. Dette er allerede kjent fra Office 2000-pakken, som har en tilsvarende funksjonalitet, men det er første gangen Microsoft tilbyr dette i selve operativsystemet.

En annen av Microstofts hovedmålsettinger skal være å forenkle det de kaller for brukerens "ut-av-esken-opplevelse". En bruker som kjøper Millennium skal kunne begynne å bruke produktet så raskt og enkelt som mulig. Målet har vært at konfigureringen skal ta mindre enn 15 minutter hvis du kjøper en ny PC med Millennium, og under 5 minutter hvis PCen allerede er konfigurert. Nye hjelpemekanismer skal gjøre prosessen enklere for nye brukere, og bedre kontrollmekanismer for maskinvaren skal gjøre at du trenger å gjøre mindre enn tidligere under installeringen.

Bruk av nettverk skal også bli enklere med Millennium. Oppsettet skal forenkles, og det skal også brukergrensesnittet for nettverksrelaterte oppgaver bli. Millennium vil utnytte flere samtidige nettverksområder (subnets) og får god støtte for trådløs lokalnett-teknologi – kjent som IEEE 802.11b.

I tillegg er det sansynlig at Internet Explorer 6.0 inkluderes i Millennium. (Når vi tenker over det, er vi faktisk helt sikre på at siste Internet Explorer vil være integrert. Hvis Microsoft får lov da.)

Brukergrensesnittet

Selv om det planlagte, nye brukergrensesnittet nå blir "spart" til Neptune (kodenavnet på konsumentutgaven etter Millenium – som ryktes å bli spekket med nyheter), blir det likevel noen forbedringer i Millenniums brukergrensesnitt, i følge Microsofts Consumer Windows Division.

Men en av testerne som fikk prøve betaversjonen tidlig, mener at Millennium stort sett ser likedan ut som Windows 2000, i følge amerikanske PC Week Online, som også spår at Millenium blir en relativt liten oppgradering i det store og hele.

Hvis Microsoft følger planen videre, skal den andre betaversjonen av Millennium komme i det fjerde kvartalet av 1999, mens den tredje og siste betaversjonen skal komme i første kvartal av år 2000.