Microsoft, Sony og Philips vil flytte hjem til deg

Nettverk kan være smertefullt. Det har mange fått merke på jobben. Nå samarbeider gigantene i elektronikk og databransjen om å trenge inn i de millioner hjem.

Nettverk i den hjemlige sfære har de fleste hittil forbundet med hyggelig omgang med venner og kjente. I løpet av nær framtid vil begrepet få nytt innhold, nå er det snakk om at apparatene i husholdningen skal knyttes sammen i nettverk. De skal kommunisere både med hverandre og med brukeren. Dette skal ikke være komplisert å bruke, og derfor jobbes det intenst med å definere standarder.

Mange nye standarder

IBM og AMD har slått seg sammen med Microsoft for å etablere standarder for hvordan hjemmets apparater av alle typer skal kommunisere. Det er etablert en arbeidsgruppe som kaller seg Home API Working Group som skal komme fram til en felles protokoll, som naturlig nok kalles Home API. Denne protokollen skal så brukes når datamaskinen, videomaskinen, alarmsentralen og musikkanlegget skal kommunisere med hverandre.

I tillegg til dette har Sony og Philips inngått avtaler med Sun om å implementere nettverksteknologien Jini, som er basert på det generelle programmeringsspråket Java. Denne teknologien skal offisielt lanseres i slutten av januar.

Philips har utviklet en teknologi som kalles HAVi – Home Audio/Video interoperability – som knytter sammen lyd- og videoutstyr med en kraftig forenklet kabling. Denne er basert på FireWire (IEEE 1394), en høyhastighets serieprotokoll, og erstatter både nettverkskabler, lydkabler og SCART med en tynn og fleksibel ledning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Home API vil også kommunisere med HAVi, Home PnP (en Plug & Play-standard for apparater i hjemmet), og også med Sun’s Jini.

Hva skal det brukes til?

Hittil har markedet for nettverksløsninger i hjemmet vært begrenset til en svært liten gruppe teknologientusiaster. For disse har ikke brukervennligheten vært noe poeng, snarere tvert imot. For entusiaster er det jo utfordringene som teller.

Men Microsoft, Sony og Philips ser et helt annet potensiale i dette markedet. Det er enorme muligheter for å lage intelligente løsninger som integrerer datamaskiner, nettverk og husholdnings- og underholdningsapparater. Visjonene er mange, og noen former for automasjon, som innebærer at husets brødrister skal få egen internettadresse, går kanskje i lengste laget for de fleste forbrukere.

Den store utfordringen er å finne praktiske og økonomiske løsninger som mange forbrukere kan forholde seg til. Som eksempel kan nevnes temperatur- og belysningskontroll, programmering av radio, TV og video, nyhetstjenester, forskjellige former for meldings- og teletjenester – mulighetene er mange og det vil garantert dukke opp nye bruksområder som ingen kan forestille seg i dag.

Hovedpoenget med teknologien er at alle typer apparater skal kunne kommunisere med hverandre. Kablingen skal enten være svært enkel og diskret eller erstattes med trådløs kommunikasjon. Apparatene skal kunne styres fra en PC eller tilsvarende terminal og apparatene skal også kunne sende tilbakemeldinger til hverandre og til sentralenheten.

Noen eksempler

Når du som sistemann går ut av huset setter du på tyverialarmen. Dermed vil alarmenheten videresende meldinger over nettverket, slik at all unødvendig belysning slås av, komfyren og andre husholdningsapparater sjekkes for sikkerhets skyld og telefonsvareren slås på.

Programoversikten for TV sjekkes på Internett, du merker av de programmene du ønsker å se, i den rekkefølgen du ønsker og systemet laster ned programmene etter behov. Direktesendte programmer og bestilte filmer (on-demand) koordineres automatisk, slik at de direktesendte tas opp på en opptaksmaskin (for eksempel DVD-RW) hvis det er konflikter med sendetidspunkter.

Framtidsvyer

Selv om mye av dette kan virke unødvendig i dag, så vil de nye finessene være et salgsargument når nye apparater skal kjøpes inn til husholdningen. Alle bransjer, både hvitevare, brunevare og databransjen, trenger hele tiden nye finesser å selge på. Hvis det kan gjøres en felles innsats i markedsføringen bransjene imellom vil dette gi kunne gi store synergieffekter.

Men dette er avhengig av at standardiseringsframstøtene er vellykket og at produktene som tilbys er interessante nok for brede kjøpergrupper. Det gjenstår å se.

Les også om Panasonics trådløse hjemmenettverk.