Microsoft med nye visjoner?

Under den årlige Windows Hardware Engineering Conference som foregår i Los Angeles, er det gjerne en høyt profilert person fra Microsoft som lanserer nye strategier og planer. I år var det den nyutnevnte President i Microsoft - Steve Ballmer - som førte ordet.

Tidligere har Microsoft hatt en visjon om en PC på hver kontorpult og i hvert hjem. Dette er ikke lenger noen visjon, den er alt for beskjeden. Windows overalt er det som gjelder.

I nær fremtid er det snakk om PCer kombinert med en rekke andre apparater, de skal alle kobles opp mot Internett, og Microsoft skal selvfølgelig være i bildet.

Serveren blir automatisk boks

Filtjeneren, også kjent som serveren, blir snart en boks som gjør det meste automatisk. Operativsystemet er Embedded NT, og boksen er laget for at nær sagt hvem som helst kan sette opp et enkelt nettverk.

Boksen trenger ikke skjerm, den har et lite display hvor status vises. PCene kobles til boksen, som også er en HUB, og nettverksforbindelsene opprettes automatisk. Ved å starte Internett Explorer kan du konfigurere den nye tjeneren via et Web-grensesnitt og sette opp hvordan resursene i nettverket fordeles mellom klientene.

Prisen på boksen vil ligge på mellom 1000 og 2000 dollar, avhengig av hvor kraften på maskinvaren. Levering vil starte allerede i siste halvdel av 1999.

Dette konseptet er ikke nytt, mange produsenter har allerede levert lignende bokser. Forskjellen er at løsningen nå leveres av Microsoft, og at den er basert på deres teknologi som dermed blir en standard i markedet. Dette er i tråd med Microsoft sin tradisjon om å gjøre andres gode ideer til egenskaper i egne produkter. Da er det ikke rart at operativsystemet blir stort og komplisert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enda flere bokser?

Microsoft har lenge samarbeidet med Intel om å gjøre PCen enklere. Dette gjelder både oppbygning, tilkobling og utvidelsesmuligheter. Foreløpig er det bare Plug&Play og USB som har kommet ut av dette, men det er mange nye baller i lufta.

Microsoft ser en nær fremtid hvor flere av PCcens bruksområder blir delvis overtatt av nye, langt mer brukervennlige apparater, med begrenset funksjonalitet. Dette er nøkkelen både til utvidelse av markedet inn i hjemmene, i skolene og i enda jomfruelige markeder i privat og offentlig virksomhet.

Dette er et marked som forventes å vokse til å bli minst like stort som PC-markedet, og Microsoft vil selvsagt være sterkt til stede også her. Derfor utvikles kjernen i Windows til å kunne tilpasses alle typer apparater – fra store klynger av filtjenere til små web-orienterte apparater i lommeformat.

Windows 98 får en arvtaker..

For å gi ny brukervennlighet og samtidig kunne komme på banen så snart som mulig, har Microsoft nå ombestemt seg med hensyn til neste utgave av operativsystem for sitt største marked. Det var tidligere snakk om at alle nye versjoner av Windows skulle baseres på NT, men dette blir skjøvet lenger fram i tid.

Windows 98 vil fremdeles være basis for den neste Windows-versjonen, som kommer til neste år.

Microsoft innrømmer å ha vært usikre en stund med hensynet til dette, og vi har sett mange forskjellig signaler fra selskapet i de siste årene. Nå ser det ut til at den videre fremdriften er fastsatt, i hvert fall for de neste to årene.

Nye egenskaper?

Det som er nytt er først og fremst økt brukervennlighet. Universal Plug & Play er en ny viktig standard, som også omfatter annet utstyr i hjem og kontor – ikke bare PCer. Her er det andre konkurrenter på banen, blant annet Sun med sin Jini-teknologi som vinner innpass hos flere store japanske industrigiganter. Microsoft kan ikke sitte stille å se på at andre standarder vinner frem, og dette har sannsynligvis vært en av grunnene til den nye utviklingsstrategi - kortere tid for å komme ut på markedet.

Når det gjelder utbygging av maskinvaren vil den nye generasjonen – Easy PC – bare støtte USB, IEEE1394 (FireWire) og DevicBay.

Dette har vi hørt et par år nå, men vi får vel anta at vi stadig nærmer oss.

Hva med Windows CE?

Denne plattformen er stadig i utvikling, og vil bli lansert i versjon 3.0 i slutten av 1999. En av de viktigste egenskapene er at 3.0 vil håndtere data i sanntid. Dette betyr for at operativsystemets oppmerksomhet mot en datastrøm skjer like ofte som disse dataene kan endre seg. Operativsystemet kan heller ”gå i egne tanker” så lenge at kontinuiteten av data som blir behandlet blir brutt.

Disse egenskapene er grunnleggende både i telefoni, bildehåndtering, og i all annen mediakommunikasjon. Microsoft ønsker at Windows CE også skal vinne innpass i smarte mobiltelefoner, bil-data, underholdningsapparater og annet trådløst utstyr som enda ikke er oppfunnet. Små lommedatamaskiner er bare en liten del av det totale bildet.