Microsoft fikser Internet Explorer

Både versjon 4 og 5 av Microsofts nettleser har vært plaget av sikkerhetsfeil. Nå ligger redningen klar til nedlastning.

Det er tre sikkerhetsfeil Microsoft reparerer med sin fiks som gjelder for versjon 5 av nettleseren. To av dem berører også versjon 4.

Den første feilen ble oppdaget tidligere denne måneden, og tillater overstyring av IEs sikkerhetsoner. Dette får nettleseren til å behandle en webside som om den var en del av det lokale nettverket. Utenforstående kan utnytte dette til å lese og flytte filene på din datamaskin. En annen konsekvens av feilen, er mulighet for utenforstående til å få tilgang til passord og andre sensitive opplysninger. Dette problemet gjelder både IE 4 og 5.

Den andre feilen tillater fremmede brukere å få tilgang til opplysninger som ligger på utklippstavlen. Det er også mulig for andre å legge inn egne filer eller tekst på andres utklippstavler. Denne feilen gjelder bare IE 5-brukere.

Det siste problemet er en mindre sikkerhetsglipp som gjør det mulig for utenforstående å undersøke størrelsen på en bestemt fil som befinner seg på en annen datamaskin, og hvilken applikasjon som er nødvendig for å åpne filen. Dette hullet finnes i både 4 og 5-versjonene av nettleseren.

Fiksen er allerede tilgjengelig på Microsofts nettsider, og kan lastes ned fra denne adressen. Foreløpig fungerer den kun med engelskspråklige versjoner.