Merced – 3 ganger raskere enn Pentium III

Intel og Hewlett-Packard har nå publisert flere detaljer om neste generasjon Intel-prosessorer, og det er snakk om dramatisk økning av ytelsen.

Merced er den første Intel-prosessoren i neste generasjon, som kalles IA-64. Det er snakk om et stort sprang, og regnes som det viktigste siden 1985, da 386-prosessoren så dagens lys.

Nå er informasjonen tilgjengelig om selve arkitekturen, slik at utviklerne skal kunne være klare med flest mulig produkter når prosessoren kommer på markedet. De har enda litt tid på seg – det er snakk om et par måneder før de første konkrete silisium-eksemplarene av Merced er klar, og først om et år vil den være i salg.

Kravene øker

Intel ser en nær framtid hvor virksomhet på Internett vil øke kraftig og stå sentralt som faktor i utviklingen av ny teknologi. Kravene fra brukerne og de som tilbyr tjenester vil øke voldsomt, og Intel skal tilby prosessorkraft og andre løsninger som skal tilfredsstille disse kravene.

Ny arkitektur

Det viktigste ved Merced og IA-64, er en arkitektur hvor prosesseringen foregår i parallell, og som tar høyde for flere mulige resultater av en prosess i form av spekulasjon og forutsigelser. Dette er ikke trolldom, men bygger grovt sett på ideen om at det er gunstig å generere mange mulige løsninger i forkant. Så vil neste trinn, å velge blant eksisterende løsninger, være raskere og mer effektiv enn å ”gå tilbake til start”.

Overflod av resurser

Merced vil ha 128 registre for heltall, 128 registre for flyttall, 64 registre for resultatet av spekulative prosesser og en rekke spesielle registre i tillegg.

Merced er også optimalisert for datastrømmer og datatyper som er typiske for media, både lyd og bilde. Dette vil være påkrevet i neste generasjon tjenere og arbeidsstasjoner, hvor håndtering av denne type data vil være sentral. Tidligere løsninger har måttet basere seg på spesialkretser for å løse disse oppgavene, som videokomprimering og koding av data. Merced og senere IA-64-baserte prosessorer gjør dette internt, samtidig og parallelt med andre oppgaver.

3 ganger raskere?

Selv om klokkefrekvenser og andre konkrete tekniske detaljer enda ikke er lansert, antas Merced å være opptil tre ganger raskere enn dagens Pentium III når det gjelder prosessering av tall med flytende komma.

Når det gjelder andre typer databehandling, vil ytelsen variere. Med de store endringene som skjer i arkitekturen, vil det ta litt tid før programutviklerne klarer å utnytte potensialet fullt ut.

Merced vil i tillegg være kompatibel i selve maskinvaren.med dagens prosessorarkitektur, slik at også dagens programvare vil kunne kjøres uten videre.

Flere detaljer finner du hos Intel