Memorystick i TVen

Med en Memorystick i TVen blir det enkelt å vise julebildene eller bedriftspresentasjonen.