Memory for senile

Hva skjer når to med langt fremskredet hukommelsessvikt skal spille Memory?

Her får du se resultatet:


Takk til Øyvind for bidraget!