Memory for senile

Hva skjer når to med langt fremskredet hukommelsessvikt skal spille Memory?