Meldingen vi har ventet på...

...men ikke forberedt oss til.