Megapiksler og optikk

Her er det mange misforståelser ute og går. Her får du vite hva som virkelig teller.


Hvor bra bilder et kamera kan ta, kommer an på en sammensetning av flere faktorer. Dessverre tror mange at antallet megapiksler er ekvivalent med bildekvaliteten, men det er veldig, veldig feil. Faktisk har vi nå sett at Canon i sine nye IXUS-modeller har valgt å gå ned i antallet megapiksler sammenlignet med den forrige generasjonen, og det synes vi er fornuftig.

Eksempel på støy
Eksempel på støy Vis mer


For det første må antall megapiksler sees i sammenheng med sensorstørrelsen. Dersom sensoren (som regel enten en CCD- eller CMOS-brikke) er veldig liten, betyr det at antall lyssensorer (som regel fanger én sensor én piksel) blir veldig mange pr. overflateenhet, som igjen betyr at de er mindre og står tettere. Problemet da er at hver av dem blant annet fanger mindre lys – da må kameraet kompensere ved å øke følsomheten (forsterke signalet og dermed også støyen) eller bruke lengre lukkertid. Ulempen ved sistnevnte er at det blir vanskeligere å få skarpe bilder, samtidig som en lengre eksponering gjør at det blir mer elektrisk støy fra bildesensorene som påvirker nabosensorer.

Her er en oversikt over vanlige sensorstørrelser, antall megapiksler og sensorer pr. kvadratmillimeter:

Sensortetthet
Sensorstørrelse4Mp6Mp8Mp
1/2,5" (24,7mm²)162.000
sensorer pr. mm²
243.000
sensorer pr. mm²
334.000
sensorer pr. mm²
1/1,8" (38,2mm²)105.000
sensorer pr. mm²
157.000
sensorer pr. mm²
210.000
sensorer pr. mm²
2/3" (58mm²)69.000
sensorer pr. mm²
103.000
sensorer pr. mm²
138.000
sensorer pr. mm²
1,8" (372mm²)11.000
sensorer pr. mm²
16.000
sensorer pr. mm²
22.000
sensorer pr. mm²


Typisk har speilreflekskameraene en sensor på 1,8” og kompaktkameraene 1/2,5” eller 1/1,8”. Merk at sensorene på et 6Mp-kamera med 1/1,8” CCD-brikke sitter under halvparten så tett som et 8Mp-kamera med 1/2,5”-brikke, som i hvert fall på papiret betyr mindre støy. Dette kan typisk være kompaktkamera A og B.

Fordelen med flere megapiksler derimot, er at bildet kan skaleres opp i større format uten å miste skarphet. Bruker du bildene først og fremst til skjermbruk? Da kan det være interessant å vite at de aller fleste skjermene/TVene, uansett størrelse, har en skjermoppløsning på under 2 megapiksler...

Har du et kamera på 3Mp vil det normalt være tilstrekkelig til utskrifter i 10x13 og 13x18 cm-format, men så fort du blåser det opp i A4 og oppover, vil skarpheten avta. Dersom du ikke var helt heldig med komposisjonen i utgangspunktet og må foreta et utsnitt, vil du med flere megapiksler også kunne få et mer detaljert utsnitt.

Det venstre bildet er tatt med (langt) høyere oppløsning enn det høyre.
Det venstre bildet er tatt med (langt) høyere oppløsning enn det høyre. Vis mer


Merk allikevel budskapet – så lenge du har alt for mange megapiksler på en alt for liten brikke (og med alt for dårlig optikk), vil du uansett ikke få et heldig resultat dersom du skriver ut i store størrelser; spesielt dersom lystilgangen var dårlig da du tok bildet, slik at kameraet måtte bruke en høyere ISO-verdi enn 100. Da kan du faktisk oppleve at et identisk kamera med færre megapiksler vil levere bedre bildekvalitet – jo bedre plass hver sensor har (eller jo større hver sensor er), desto bedre vil bildekvaliteten bli pr. piksel.

Les også kommentaren fra redaktøren i DinSides dataredaksjon angående megapiksler.

Optikk

Hva slags objektiv som er festet på kameraet avgjør også i stor grad hvordan bildekvaliteten blir. Et lyssterkt objektiv vil kunne bruke kortere lukkertider og lavere ISO-verdier og dermed få skarpere bilder enn ett som er svakere.

Hvor lyssterkt et objektiv er, er avhengig av dets største blenderåpning, eller det såkalte f-tallet. Ofte er det dette parameteret som har størst innflytelse på hvor mye du må ut med for et nytt objektiv i butikken – f/2 betyr at blenderåpningens diameter er halvparten av brennvidden. Det er altså slik at et lavere f-tall betyr at blenderåpningen er større, og ser du at kompaktkamera A har f/3.3 (ofte annotert som 1:3.3 foran på objektivet) og kompaktkamera b har f/2.8, vil kamera B være mer lyssterkt. Lyssterke objektiver vil også i større grad kunne gi deg bilder der skarpheten avtar dramatisk i forhold til avstanden til kameraet – for eksempel portrettbilder med helt utvisket bakgrunn. Også brennvidden spiller inn her, der lengre brennvidder gir større forskjeller i dybdeskarphet.

Trykk på bildet for å se en større (og mer egnet) versjon.
Trykk på bildet for å se en større (og mer egnet) versjon. Vis mer


Optisk zoom

Med god optisk zoom kan du i større grad velge hvilket utsnitt av virkeligheten du ønsker å fange. X-faktoren i optisk zoom er et mål på forholdet mellom største og minste brennvidde, så et objektiv med 38-114mm brennvidde, har 114/38=3X optisk zoom.

Den laveste brennvidden (vidvinkelen) kan du se på som et tall på hvor bredt motiv du klarer å få med i kameraet; jo mindre, desto bredere. Altså vil et objektiv med 24mm vidvinkel få med ”mer” enn ett med 34, og tar du bilder av en gruppe mennesker kan du da stå nærmere med 24mm-objektivet.

Venstre bilde er med 36mm brennvidde, høyre er med 23mm.
Venstre bilde er med 36mm brennvidde, høyre er med 23mm. Vis mer


Omvendt vil den største brennvidden angi hvor smalt utsnitt du kan ta, eller med andre ord – hvor langt du kan zoome inn. Husk derfor at selv om et kamera A har 4x zoom og kamera B har 5X zoom, kan det være at kamera A har 38-152mm og kamera B har 28-140mm, og at kamera A derfor kan ”forstørre” objekter langt unna litt bedre enn B kan. Det er brennvidden du bør se på for å finne hva som passer best til ditt bruk. På grunn av varierende sensorstørrelser kameraene i mellom er det vanlig at man "oversetter" de oppgitte brennviddene til tradisjonelt 35mm-format slik at man får sammenlignbare tall. Muliplikasjonsfaktoren kan typisk være rundt 5 for et lommekamera og 1,5 for et speilreflekskamera. Som regel er 35mm-ekvivalenten oppgitt når du ser på kameraspesifikasjonene

12x zoom gir det mulighet til å knipse et motiv langt borte.
12x zoom gir det mulighet til å knipse et motiv langt borte. Vis mer


Les mer: Ytelse og funksjoner >>

Tilbake til guidens forside