Med arbeidsplassen rundt halsen

Vi lurer på hvor han har gjemt batteriet...