Mange funksjonsfeil

Britannica bærer preg av at man har gått litt rask frem rett før lansering. Vi kom over mange feil: Noen små, mens andre var store nok til at du kanskje vil benytte deg av bytteretten din.

Vi installerte Britannica på to maskiner som begge er kraftige og som fungerer bra. I det ene tilfellet gikk det helt smertefritt, mens vi i det andre opplevde at artikler, kart, tidslinjer osv. ikke ble vist. Det eneste vi fikk se var listen over artiklene.

Ved å oppsøke Britannicas Internett-sider, fant vi raskt informasjon som klart tydet på at vi ikke var de første som hadde problemer. Britannicas forslag til løsning for oss, var faktisk at man skulle endre ini-filer i Windows-katalogen. Dette kan fort bli risikabelt for uerfarne databrukere.

Under kjøring på systemet hvor leksikonet virket, opplevde vi flere ganger mindre feil. Under bruk av Analyst, kom det etter en kort stund beskjed om at vi trengte Graphics Server 4.0 for å vise tabeller. Tidslinja fungerte ikke alltid slik den skulle, og noen ganger sluttet denne å virke hvis vi prøvde å endre tema.