Må modemet stå nærmest førsteuttaket?

spørsmål:

Hei,
Når man kobler inn filteret og adsl modemet må dette da stå nermest førsteuttaket? jeg har Pc`en ståendes i tredje etasje, så å strekke en Tp kabel fra første og opp hadde slitt alvorlig på hastighet.

Jens Ove

Svar:

Hei,
Jeg er ikke 100% sikker på installasjonsdetaljene, men så vidt jeg vet er det eneste kravet at splitteren står før første telefonkontakt. Lengden på TP-kabelen spiller ingen rolle med de avstandene vi snakker om innenfor et normalt bolighus (dvs under 100 meter), så det gjør
slik sett ingenting om den må strekkes over tre etasjer. Men det er kanskje ikke noe man ønsker ut fra estetiske hensyn. Dette er noe man må bli enig med installatøren om. De er ganske fleksible.

Espen

Andre besvarte spørsmål