Lynrask PCI-arvtager

InfiniBand Trade Association presenterte i forrige uke spesifikasjonene til versjon 1.0 av PCI-arkitekturens etterfølger, InfiniBand. Organisasjonen er ledet av syv av den amerikanske dataindustriens ledende konserner, som f. eks Microsoft, HP og Intel.

Hvis vi går nesten ti år tilbake i tid, var ISA den regjerende buss-arkitekturen for PC. Rundt denne tiden lanserte Intel PCI, som var mye raskere enn den da aldrende ISA-standarden. Denne er fortsatt i bruk i dag.

Nå vil den nye bransjeorganisasjonen erstatte PCI med en enda raskere standard som de har kalt InfiniBand. Denne standarden vil sørge for at dagens raske prosessorer og RAM unngår flaskehalser i dataoverføringen.

Opp til 6 GB i sekundet

PCI hadde da den kom en overføringshastighet på 133 MB/s, og denne hastigheten har siden blitt økt til 500 MB/s, og den nye PCI-X har en hastighet på opptil 1 GB/s.

InfiniBand vil ha en skalerbar hastighet på 500 MB/s til 6 GB/s. Standarden har en hastighet på 250MB per forbindelse. I hver kanal er det samlet to forbindelser, en for input og en for output. Dermed blir hastigheten pr kanal på 500 Mb/s. Båndbredden kan økes ved å legge til flere kanaler, og InfiniBand TA planlegger en firekanalers og en tolvkanalers versjon som hver for seg vil gi respektive 2 GB/s og 6 GB/s makshastighet.

Den nye bussen vil heller ikke begrense seg til bare å kunne brukes av kobberkablede systemer, men vil også kunne kunne fungere sammen med fiber-optikk.

Vi vil antagelig se de første produktene fra InfiniBand TA i slutten av 2001.